Het tweede opvoed milieu bestaat uit de kinderopvang, de peuterspeelzalen, de voorscholen, de scholen en de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze instellingen zien in toenemende mate hun kerntaak breder worden. Steeds nadrukkelijker worden deze organisaties erop gewezen hoe belangrijk hun maatschappelijke en pedagogische opdracht is en welke belangrijke taak zij vervullen bij de socialisatie van jongeren in onze samenleving.