Het derde opvoedmilieu bestaat uit sportclubs, buurtclubhuizen, culturele instellingen, enzovoort. Ook deze instellingen beraden zich steeds meer op hun pedagogische rol of taak en op hun relatie tot de ouders.