“Kijk mama een Olifant!”

“Kijk mama een Olifant!”

Inderdaad, ik zie een olifant. Trots ben ik, de tekeningen van mijn dochter veranderen langzaam van gekras en gekrabbel naar iets herkenbaars. Een kind kan zich wat betreft tekenen in vier verschillende fases bevinden. Het onderscheid in deze fases is gebaseerd op de leeftijd van het kind. Zo gaat het kind van de krabbelfase (1-3 jaar) naar de herkenbaarheidfase (3 – 5 jaar) naar de schematiseringfase (5 – 7 jaar) naar de realistische fase (7 – 12 jaar) welke tevens de laatste fase is. Het wordt in deze laatste fase moeilijker voor kinderen om hun gevoel in een tekening te uiten en ze geven daarom vaak een realistische weergave van de werkelijkheid. Aan het einde van de realistische fase ontstaat er een groter inzicht in het eigen vermogen en in sommige gevallen de eigen beperkingen. Hierdoor vermindert de mate waarin er getekend wordt.

Kindertekeningen zijn uniek. In een tekening verbeelden kinderen hun innerlijke wereld. Ze laten erin zien hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt. Je kunt uit de tekeningen motorische en psychische ontwikkelingen halen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet tussen de lijntjes kunnen kleuren (motorisch) of de emoties die kinderen in de tekeningen leggen. Kinderen uiten hun emoties beter met tekeningen of spel dan met woorden.

Er zijn talloze cursussen “kindertekeningen analyseren” die uitermate geschikt zijn voor onderwijskrachten en vertrouwenspersonen, coaches, kindercoaches, counselors, logopedisten, pedagogen, psychologen, voedingsdeskundigen, etc. Maar let wel: het analyseren van kindertekeningen is geen eenvoudige zaak, er mag nooit een conclusie worden getrokken zonder verder onderzoek en andere onderzoekgegevens.

 

Er is 1 reactie voor dit artikel